Møt vår produksjonssjef – Olav Johan Lyngstad

Press Release

Alt går etter planen. I løpet av de siste månedene har Salmon Evolution ansatt sju nøkkelpersoner som skal ivareta og forvalte sitt spesialfelt. Totalt utgjør de nå et godt rustet team på ti personer som skal jobbe for å realisere det som blir Europas største oppdrettsanlegg på land. Utover sommeren vil vi presentere menneskene i Salmon Evolution, som alle har en enorm drivkraft for å bidra til en mer bærekraftig utvikling.

Olav Johan Lyngstad

Som produksjonssjef vil Olav ha ansvaret for designet av anlegget, og at det på best mulig måte blir lagt til rette for trivsel – både for fisk og de ansattes arbeidsmiljø. – Det vi skal lage har ikke vært gjort tidligere i så stor skala, og det er både utfordrende og spennende, sier han.

Olav har lang fartstid i oppdrettsbransjen og er glad for å kunne bruke sin kunnskap og erfaring til å bidra i realiseringen av Salmon Evolution. – Visjonen vår samsvarer med mine egne ønsker om åbrukenaturen, men ikke forbruke.Vi skal ydmykt høste av skattene, men legge igjen minst mulig avtrykk for kommende generasjoner. Dette er noe av det som traff meg i hjertet når Salmon Evolution kom på banen, og det som gjør at jeg jobber her i dag, sier han stolt og ydmykt på samme tid.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap