Møt vår tekniske leder – Hallgeir Øyen

Press Release

Alt går etter planen. I løpet av de siste månedene har Salmon Evolution ansatt sju nøkkelpersoner som skal ivareta og forvalte sitt spesialfelt. Totalt utgjør de nå et godt rustet team på ti personer som skal jobbe for å realisere det som blir Europas største oppdrettsanlegg på land. Utover sommeren vil vi presentere menneskene i Salmon Evolution, som alle har en enorm drivkraft for å bidra til en mer bærekraftig utvikling.

Hallgeir Øyen

Som teknisk leder vil Hallgeir bidra til at vi bygger et anlegg med best tilgjengelige teknologi, med høy pålitelighet, og optimale løsninger med tanke på fremtidige utvidelser og oppgraderinger. – Vi skal bygge et anlegg som er bra både for fisk, mennesker og miljø, understreker han.

Med Hallgeir på laget skal vi bygge et energieffektivt anlegg, utnytte tapsvarme fra prosesser og maskiner, og benytte fornybare energikilder. Han vil også finne gode måter å utnytte «avfallsproduktene» våre på. Med nytekning kan dette bli en ressurs for andre, sirkulær økonomi.

– Vi må tenke på kommende generasjoner, sier han. Riktig bruk, ikke sløsing og gjenvinning er stikkord for hans verdisett. Derfor er han glad for å kunne være del av en bedrift som har bærekraft som et av sine fokusområder. – I Salmon Evolution teamet lærer vi av og utfordrer hverandre hver eneste dag. Sammen er vi med å skape noe nytt. Det i seg selv gir mening og motivasjon, sier han.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap