Møt vår COO – Ingjarl Skarvøy

Press Release

Alt går etter planen. I løpet av de siste månedene har Salmon Evolution ansatt sju nøkkelpersoner som skal ivareta og forvalte sitt spesialfelt. Totalt utgjør de nå et godt rustet team på ti personer som skal jobbe for å realisere det som blir Europas største oppdrettsanlegg på land. Utover sommeren vil vi presentere menneskene i Salmon Evolution, som alle har en enorm drivkraft for å bidra til en mer bærekraftig utvikling.

Ingjarl Skarvøy

Ingjarl er en av gründerne i Salmon Evolution. Nå ønsker han å bruke sin erfaring fra flere tiår innen konvensjonelt oppdrett til å realisere drømmen om å produsere matfisk av laks på land. Kombinasjonen av hans erfaring, tilgangen på det han kaller en optimal lokalitet, verdiskapning i regionen og Myndighetenes tilrettelegging, gjorde at han har brukt de siste to årene på Salmon Evolution. Nå er han glad for at temaet er på plass. – Vi har fått på plass et sterkt team som dekker de fagområdene som skal til for å realisere og skape et lønnsomt og bærekraftig prosjekt. Nå vil jeg konsentrere meg om det driftsmessige, og at intensjonene med anlegget ivaretas gjennom de ulike prosessene frem til ferdigstillelse.

Ingjarl er overbevist om at landbasert fiskeoppdrett er en del av fremtiden. – Det er spennende at vi har muligheten til å både tenke nytt og drive annerledes. Landbasert oppdrett åpner opp for nye muligheter med hensyn til å drive bærekraftig. God sirkulærøkonomi med mål om å utnytte eksisterende kilder til ny energi, som for eksempel fiskeslam, gjør dette prosjektet unikt. Samtidig legger han ikke skjul på at de vil møte utfordringer underveis. – Vi skal jobbe knallhardt for å se på alle eventualiteter og utfordringer som kan dukke opp underveis, og vi skal være så godt rustet som overhodet mulig for at fisken får optimale levevilkår.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap