Salmon Evolution på dialogmøter om Hydrogen

Press Release

Foto: Liv-Hege Seglsten fra Salmon Evolution, Kristian E. Vik fra Norsk Hydrogenforum og Thomas Bjørdal fra Fornybarklyngen er enige om at hydrogen er lønnsom næringsutvikling på tvers av bransjer.

Hvilke energibærere blir fremtidens løsning? Landanlegget som allerede skal utnytte slam til biokraft og gjødsel, jakter på flere smarte løsninger for å øke den totale ressursproduktiviteten på landanlegget. – Hydrogen er fremtidens energiløsning som også kan gi havbruket en kostnadseffektiv forsyning av oksygen. 

For en sjømatprodusent som Salmon Evolution er det naturlig å være en tydelig aktør i det grønne skiftet. Det er allerede flere spennende hydrogenprosjekter i Møre og Romsdal. Potensialet for CO2-utslippsreduksjon som ligger i fornybart hydrogen, gjør at vi følger med på ulike hydrogenkonsepter som kan være aktuelt i fremtiden. – Å produsere en CO2 positiv laks er absolutt mulig om en tar i bruk smart teknologi, sier Liv-Hege Seglsten, Senior Rådgiver Bærekraft hos Salmon Evolution.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap