Salmon Evolution henter 258 millioner – Eksisterende og nye industrielle eiere satser videre

Press Release

Styret (fremme fra venstre): styreleder Kristofer Reiten, Frank Småge, Frode Kjølås, Ingjarl Skarvøy. Bak fra høyre: Anders Sandøy, Per Olav Mevold, Peder Stette, Glen Bradley. Foto: Brunes Foto

 

Med sterk tro på selskapet går dagens aksjonærer i Salmon Evolution og nye industrielle investorer med regional forankring inn med til sammen 258 millioner i selskapets store industriprosjekt for oppdrett på land.

Dagens aksjonærer skyter inn 107 millioner i emisjonen, mens Ronja Capital er størst blant de nye investorene.

– Det er en tillitserklæring fra nåværende aksjonærer å gå inn med ytterligere kapital i selskapet. Erfaringen og kompetansen som aksjonærstrukturen besitter gjennom hele laksens verdikjede vil ha stor kvalitetsmessig innvirkning på den videre oppbyggingen av selskapet, sier styreleder i Salmon Evolution, Kristofer Reiten.

Basert på gjennomstrømningsteknologi med gjenbruk skal Salmon Evolution benytte klart og friskt vann fra kysten utenfor Indre Harøy i Hustadvika kommune til å gi laksen i anlegget optimale forhold for vekst og god fiskehelse. Dette skal sikre en bærekraftig produksjon av 36.000 tonn laks i året.

Ronja Capital eies av Roger Halsebakk – gründer av Sølvtrans – verdens største brønnbåtrederi.

Ronja Capital trekker frem teknologivalg sett i sammenheng med vekstmuligheter, risiko og avkastning som de viktigste årsakene til at de nå går inn på eiersiden i Salmon Evolution.

– Lav biologisk risiko har vært det mest sentrale for oss i vurderingen av investeringsmuligheter innen landbasert oppdrett. Vårt syn på selskapet har ikke endret seg til tross for svingningene i finansmarkedet de siste månedene Vi har fulgt prosjektet over lang tid, og ønsker nå å bidra til å utvikle selskapet videre, sier Tore Tønseth, investeringsdirektør i Ronja Capital.

CEO i Salmon Evolution, Odd Tore Finnøy, er fornøyd med å få på plass et så industrielt sterkt eierskap. – Vi er svært fornøyde med å få med oss flere industrielle og kapitalsterke eiere med et tydelig fotfeste langs kysten og i bransjen. – At vi har lyktes med å gjennomføre denne kapitalinnhentingen i det finansielle klimaet vi har nå er en tydelig bekreftelse av robustheten i Selskapet. Styrket nettverk, kompetanse og finansielt handlingsrom vil bidra til en meget spennende utvikling av selskapet, sier Odd Tore Finnøy.

DNB Markets og Pareto Securities var tilretteleggere for emisjonen.

For mer informasjon kontakt:

Odd Tore Finnøy
CEO
Salmon Evolution AS
+ 47 900 60 960

Kristofer Reiten
Styreleder
Salmon Evolution AS
+ 47 48 26 54 10

Faktainformasjon om Salmon Evolution

Ny aksjonæroversikt per 20.mars 2020:

Eierfordeling etter gjennomført emisjon  
Aksjonær Eierandel
Ronja Capital AS 19,6 %
Romsdalsfisk AS 18,8 %
Farvatn Private Equity AS 14,0 %
Rofisk AS 12,6 %
Artec Holding AS 7,3 %
Kjølås Stansekniver AS 7,0 %
Stette Invest AS 7,0 %
Jakob Hatteland Holding AS 5,6 %
Terra Mare AS 2,2 %
Salmoserve AS 1,7 %
Ocean Supreme AS 1,4 %
Småge Eiendom AS 1,4 %
Flataker Eiendom AS 0,7 %
AKSA Holding AS 0,1 %
Ansatte 0,7 %
Sum 100,0 %

Teknologivalg:

Gjennomstrømming med gjenbruk sikrer best mulig vannkvalitet for fisken samtidig som det gir en meget begrenset operasjonell og biologisk risiko. Er kostnadseffektivt når det gjelder både investeringsnivå og produksjonskostnader

Investering byggetrinn 1:

1,3 milliarder norske kroner

Produksjonsvolum:

Byggetrinn 1: 9.000 tonn laks
Ferdig utbygd: 36.000 tonn laks

Byggestart:

Q2 2020

Første innsett av smolt:

Q4 2021

Første slakting:

Q4 2022

Illustrasjon: Salmon Evolution/Moldskred

Share via
Copy link
Powered by Social Snap