Salmon Evolution rigger seg for neste fase – rekrutterer til nøkkelposisjoner

Press Release

Etter første emisjon rigger Salmon Evolution organisasjonen for videre utvikling. Nyskapingsbedriften er i en fase med rekruttering til flere nøkkelstillinger.

En av gründerne Ingjarl Skarvøy har ledet selskapet i den innledende fasen og går nå over i en rolle som COO for å ivareta og sikre kvalitet på den operasjonelle siden. Skarvøy leder organisasjonen inntil ny CEO tiltrer.

Ingjarl Skarvøy. Foto: Vasco Pinhol

– Jeg ser det som naturlig at jeg tar ansvaret for oppbyggingen av den operative delen av Salmon Evolution hvor jeg har min spisskompetanse, sier Skarvøy.

Stillingen som CFO er nå utlyst, og arbeidet med å lage profil på topplederen i rollen som CEO er godt i gang. I tillegg vil Salmon Evolution i nær fremtid informere om ansettelser i andre sentrale posisjoner.

– Å produsere laks på land handler om å ta teknologivalg som vil gi mest mulig stabilt produksjonsmiljø for fisken og en forutsigbar drift, sier styreleder Reiten. – Vi er derfor meget godt fornøyde med at Ingjarl Skarvøy skal bekle nøkkelrollen som COO, avslutter Reiten.

Kontaktinformasjon

Kristofer Reiten
Styreleder i Salmon Evolution AS
Mobile  +47 482 65 410
Mail   kris@vikomar.no

Ingjarl Skarvøy
Daglig leder
Mobile  +47 90 11 68 03
Mail   ingjarl@salmone.no

Share via
Copy link
Powered by Social Snap