Fylket gir Salmon Evolution tilsagn om landbasert oppdrett – blir det største anlegget i Europa

Press Release

Møre og Romsdal fylkeskommune har i dag fattet vedtak om landbasert oppdrett for Salmon Evolution på Indre Harøy i Fræna.

Tillatelsen innebærer en maksimal stående biomasse på 13.300 tonn, og årlig produksjon på 28.800 tonn laks. Dette tilsvarer en produksjon på 100 millioner laksemåltider i året.

Selskapet fikk nylig tillatelse til utslipp av Fylkesmannen i Møre og Romsdal.

Daglig leder i Salmon Evolution, Ingjarl Skarvøy, mener landbasert oppdrett vil være en viktig del av norsk oppdrettsnæring fremover.

– Vi er særdeles godt fornøyde med at konsesjonene er på plass, og at arbeidet med å realisere prosjektet kan fortsette. Vi har hatt god dialog med involverte parter i saksbehandlingstiden, og har fått mye positiv respons på konseptet vårt, sier Skarvøy.

Møre og Romsdal på kartet
Ordfører i Fræna, Tove Henøen, er svært positiv til at Fylkeskommunen har fattet positivt vedtak om landbasert oppdrett i Fræna, og at anlegget vil ha stor betydning, ikke bare for kommunen, men for hele regionen.

– Landanlegget vil sette Møre og Romsdal på kartet innen utvikling av norsk oppdrett i et bærekraftig perspektiv. Det vil gi regionen verdifull kompetanse, nye arbeidsplasser, og det vil føre til innovasjon og utvikling av spennende prosjekter i kjølvannet av etableringen, sier Henøen.

Les hele saken i iLaks: https://ilaks.no/fylket-gir-salmon-evolution-tilsagn-om-landbasert-oppdrett-blir-det-storste-anlegget-i-europa/

Share via
Copy link
Powered by Social Snap