Bærekraftig utvikling er vår drivkraft

Press Release

Landbasert oppdrett: Selv om vi står overfor komplekse problemstillinger i havbruksnæringen, har vi – næringen – både evne og kapasitet til å forbedre og løse mange av de utfordringene som er en del av hverdagen vår.

Ingjarl Skarvøy, daglig leder, Salmon Evolution

 

Med over 30 års erfaring fra havbruk, kan jeg trygt bekrefte at aktørene i næringen jobber for å tilpasse drift til stadig nye krav, og for å ivareta og forbedre fiskens helse. Og vi jobber fremfor alt for å oppdrette laks og ørret med så lite miljøavtrykk som mulig.

I en kronikk 19. april stilles spørsmålet om Norge bør satse innen landbasert oppdrett. Det skisseres noen tanker om hvorfor Norge bør være i førersetet på teknologiutvikling for oppdrett på land. Kronikken tar også for seg bærekraftsperspektivet for driftsteknologi, og diskuterer omdømmet til norsk oppdrettsnæring.

Fiskevelferd, miljø og drift

Vi er alle godt kjent med de største driftsutfordringene i konvensjonelt oppdrett, som lakselus, fiskesykdommer og spørsmål knyttet til miljø. Det legges ned mange årsverk kysten rundt for å ivareta laksen på best mulig måte underveis i livssyklusen. Parallelt jobber næringsaktørene med stadig å forbedre drifta og håndteringen av fisken i de ulike stadiene før den går til slakting. Næringen jobber med forebyggende tiltak, myndighetspålagte regu- leringer, utvikling av ny teknologi, ny forskning og samhandling på tvers av segment og plass i verdikjeden. Dette arbeidet har høy prioritet i dag. Her er det mye å fortelle om – om media og befolkningen vil høre.

Utfordringer gir innovasjon

Men det er helt klart begrenset hvor mye oppdrettsfisk som kan produseres på det vi i dag kaller konvensjonell måte. Å skalere opp denne typen produksjon er ikke uproblematisk i forhold til arealtilgang, fiskevelferd og miljøutfordringer.

Fra tidlig gründertid i 1970-årene til i dag har havbruk blitt en viktig næring for Kyst-Norge. Men det er fortsatt forbedringer å gjøre og et potensial å hente ut. Det vi har greid å skape til nå er takket være store og små ideer, og mot til å prøve. Det er ingen grunn til at vi skal slutte verken med innovasjonstenkning eller pågangsmot. Målet for norsk havbruk må være å produsere sunn fiskemat på en effektiv, lønnsom og bærekraftig måte.

Les mer her: http://www.smp.no/meninger/kommentar/2018/04/24/«Bærekraftig-utvikling-er-vår-drivkraft»-16551285.ece

 

 

Share via
Copy link
Powered by Social Snap