Salmon Evolution inngår langsiktig samarbeid med Benchmark Genetics

Press Release

Salmon Evolution og Benchmark Genetics Norway har inngått en avtale om et samarbeid innen genetikk, rogn, produktleveranser og kompetanseutvikling knyttet til landbasert oppdrett av laks.

– Vi bygger opp en bærekraftig næringskjede med høy biologisk ytelse fra rogn til slakteklar fisk. Gjennom samarbeidet med Benchmark Genetics vil vi sikre stabil tilgang til genetiske produkter av høy kvalitet året rundt, og med det en forutsigbar og jevn produksjon av laks av høyeste kvalitet, sier Håkon A. Berg, CEO i Salmon Evolution.

Bencmark Genetics tilbyr et bredt spekter av tekniske genetiske tjenester for implementering av store avlsprogrammer. Konsernet driver avl for tre stammer av atlanterhavs laks i Norge (Salmobreed), på Island (StofnFiskur) og i Chile (Benchmark Genetics Chile).

Benchmark Genetics

Avtalen gjelder fra 2020 til 2027, og innebærer at Benchmark Genetics er hovedleverandør av rogn til Salmon Evolution gjennom avtaleperioden. Som en del av avtalen er det også intensjonen å kunne samarbeide om forsknings- og utviklingsprosjekter innen avl og landbasert oppdrett.

– Vi er svært fornøyde med å få på plass denne avtalen med Salmon Evolution, og er nok en bekreftelse på vår sterke posisjon som genetikkleverandør til landbasert oppdrett verden over, sier Geir Olav Melingen, Commercial Director i Benchmark Genetics. Han legger til;

– Vi åpnet blant annet SalmoBreed Salten i fjor, som er det mest moderne og avanserte landbaserte stamfiskanlegget i verden. SalmoBreed Salten er utformet for å holde avlskjernen på land gjennom hele livssyklusen. Dette resulterer i den aller høyeste standarden av biosikkerhet i bransjen, full kontroll over gytesesongen og dermed stabile rognleveranser året rundt for våre kunder.

Gjennom samarbeidet med Benchmark Genetics utvikler Salmon Evolution en genetikk i laksen som er optimalisert for landbasert oppdrett med vekt på tilvekst, robusthet og kvalitetsegenskaper som fettinnhold, farge og filetkvalitet.

– En landbasert genetikk som ikke trenger å ta hensyn til utfordringene i sjøen, kombinert med best mulig fiskehelse, optimal vannkvalitet, og strenge krav til bruk av kvalitetsfôr av bærekraftig opprinnelse, skal gi våre kunder laks av førsteklasses kvalitet, avslutter Håkon A. Berg, CEO i Salmon Evolution.

For mer informasjon

Salmon Evolution AS
Håkon A Berg
CEO
+47 411 92 257

Benchmark Genetics
Geir Olav Melingen
Commercial Director
+47 92 24 45 11

Share via
Copy link
Powered by Social Snap