Møt vår seniorrådgiver for bærekraft – Liv-Hege Seglsten

Press Release

Alt går etter planen. I løpet av de siste månedene har Salmon Evolution ansatt sju nøkkelpersoner som skal ivareta og forvalte sitt spesialfelt. Totalt utgjør de nå et godt rustet team på ti personer som skal jobbe for å realisere det som blir Europas største oppdrettsanlegg på land. Vi vil her presentere menneskene i Salmon Evolution, som alle har en enorm drivkraft for å bidra til en mer bærekraftig utvikling.

Seniorrådgiver bærekraft – Liv-Hege Seglsten

Som Seniorrådgiver innen bærekraft i Salmon Evolution er Liv-Hege Seglsten sin viktigste oppgave å sørge for at selskapet til enhver tid søker og optimaliserer grønne initiativ. Salmon Evolution skal være et fyrtårn for bærekraftig utvikling. Det gir oss et stort ansvar. Status for klodens tålegrenser fra bl.a. hovedrapporter fra FNs naturpanel og klimapanelet påvirker det strategiske arbeidet til selskapet. Vi ønsker å være en del av løsningen. I det ligger både muligheter, lønnsomhet og konkurransekraften vår.

Seglsten har jobbet flere år som rådgiver og prosjektleder for bærekraftig utvikling og har god erfaring med å analysere lønnsomheten i grønne innovasjoner. Hun har tidligere ledet selskap som utvikler høyteknologiske løsninger med kunstig intelligens og sensorikk for havbruket. Hun har jobbet med klimakommunikasjon for karbonteknologi og ledet prosjekter for kartlegging av sirkulære verdikjeder og industrielle symbioser. Hun sitter i Exsternal Advisory Board til REV Ocean, har styreverv i grønne selskaper og leder NCE iKuben tenketank for unge ledere.

Liv-Hege mener viktige allianser mellom tradisjonelt lakseoppdrett, landbasert oppdrett og FoU er suksesskriterier for å utvikle næringen til å bli mer bærekraftig. – Jeg vil jobbe for å videreutvikle hele bransjen. Dele kunnskap for å nå kritiske mål som gir lønnsom vekst og sunne og friske hav med mindre miljøfotavtrykk.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap