Fullfinansierer første byggetrinn og satsingen i Sør-Korea

Press Release

Salmon Evolution opplevde stor interesse i kapitalmarkedet, både fra nasjonale og internasjonale investorer, da selskapet sikret om lag 500 million kroner i ny egenkapital i en rettet emisjon den 11. mars 2021.

Emisjonen ble betydelig overtegnet, og bidrar til å fullfinansiere første byggetrinn på Indre Harøy, og egenkapitalbidraget til K-Smart Farming, et joint venture med sjømatgiganten Dongwon Industries i Sør-Korea.

Håkon A. Berg, CEO i Salmon Evolution, er særdeles godt fornøyd med den finansielle situasjonen i selskapet etter emisjonen.

Finansiell trygghet

– Vi har nå fått på plass en fullfinansiering av de prosjektene vi har påtatt oss, både med ferdigstillelse av første byggetrinn på Indre Harøy og vårt egenkapitalbidrag i K-Smart Farming i Sør- Korea. Vi har dermed ingen forpliktelser som vi ikke har dekning for, noe som betyr at vi har en betydelig finansiell plattform som vi tror er unik for det landbaserte segmentet, sier Berg.

Industrielt eierskap

Salmon Evolution knyttet til seg et sterkt industrielt eierskap fra Nord-Vestlandet i en tidlig fase.

Disse aksjonærene representerer hele verdikjeden i sjømatsektoren, og kompetansen og erfaringen som eierskapet besitter har vært viktig i rundene med kapitalinnhenting, mener Håkon A. Berg.

– Troverdigheten til våre lokale- og regionale eiere er høy, og har vært avgjørende underveis i prosessen med å hente inn kapital, sier han. I tillegg til dette har sterke finansielle aktører investert betydelig med kapital i selskapet, noe som skaper et meget sterkt fundament for videre utvikling.

Kompetanseoverføring

Selskapet vil fortsette å bygge organisasjonen i forbindelse med ferdigstillelse av byggetrinn én ved Indre Harøy. Parallelt med at organisasjonen kompletteres i Norge, vil Salmon Evolution sammen med sin partner Dongwon Industries, etablere en ledelse og driftsorganisasjon i Sør-Korea som skal realisere K-Smart Farmings ambisiøse planer.

Muskler for skalering

– Den finansielle situasjonen i selskapet gjør oss i stand til å fokusere enda sterkere på å skape en optimal operasjon, både i bygge- og driftsfasen. Den unike kompetansen vi besitter skal skape grunnlaget for ferdigstillelse av prosjektet på Indre Harøy, samt en vellykket etablering av K-Smart Farming i Sør-Korea, sier Berg.

Han forteller om en hospiteringsordning av driftspersonalet fra Sør-Korea.

– Vi skal benytte samme teknologi og konsept i Sør-Korea som vi gjør her hjemme i Norge. Vår erfaring med hybridanlegget skal skape grunnlaget for best practice, som vi vil ta med oss inn i utviklingen og realisering av prosjektet i Sør-Korea. De ansatte i K-Smart Farming vil tilegne seg viktig erfaring gjennom arbeid på vårt anlegg i Norge, og vi vil sørge for at den erfaringen som vi løpende tilegner oss her vil komme prosjektet i Korea til gode på alle måter. Dette mener vi er avgjørende for en vellykket landbasert satsing i Sør-Korea, avslutter Håkon A. Berg, CEO i Salmon Evolution.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap