Finansiering på plass for Europas største landbaserte anlegg for laks – 50 mnok fullfinansierer neste fase

Press Release

Alle aksjonærer. Fra venstre: Victor Fiveland (Artec Holding AS), Kjell Arne Småge (Småge Eiendom AS), Glen Bradley (Rofisk AS), Joar Sandøy (Rofisk AS), Kristofer Reiten (Romsdalsfisk AS), Jonny Småge (Romsdalsfisk AS), Frank Småge (Småge Eiendom AS), Frode Kjølås (Kjølås Stansekniver AS), Per Olav Mevold (Romsdalsfisk AS), Bjørnar Flem (Artec Holding AS), Peder Stette (Stette Invest AS) og Ingjarl Skarvøy (Terra Mare AS). Foto: Salmon Evolution

 

Salmon Evolution AS i Harøysund utenfor Molde har hentet inn 50 millioner kroner i en rettet emisjon. Aksjekapitalen skal brukes til prosjektering av første byggetrinn, organisasjonsutvikling og ansettelser av nøkkelpersonell, samt generelle selskapsformål. Emisjonen fullfinansierer pågående fase frem mot neste emisjon i løpet av 2019.

Kompetansetungt eierskap

Regional forankring og industribasert kompetanse har vært retningsgivende for første emisjon i Salmon Evolution.

– Vi er særdeles godt fornøyde med den nye eierstrukturen. Vi har lagt opp til å skape et kompetansetungt og langsiktig eierskap gjennom første emisjon. Det har vi lykkes med, sier Kristofer Reiten som er styreleder i Salmon Evolution og medeier i Romsdalsfisk AS – hovedaksjonær i Salmon Evolution. Til daglig er Reiten daglig leder i Vikomar AS.

Det kommer mye og lang erfaring fra de blå næringene med det nye eierskapet i Salmon Evolution.

Fra de nye aksjonærene er Glen Bradley og Anders Sandøy valgt inn som styremedlemmer på vegne av Rofisk AS, Frank Småge fra Småge Eiendom AS, Frode Kjølås fra Kjølås Stansekniver AS og Peder Stette fra Stette Invest AS (begge med sentrale posisjoner i Optimar).

Kristofer Reiten fortsetter som styreleder i selskapet, og Per Olav Mevold fortsetter som styremedlem (se fullstendig aksjonæroversikt nederst i meldingen).

– Med aksjonærer og et styre som innehar solid erfaring fra å bygge opp og drifte strategisk viktige virksomheter i næringen, er vi særdeles godt rustet når vi nå skal inn i den mer operative fasen, sier styreleder Kristofer Reiten.

Klar til å skyte fart

Han legger til; – Å produsere laks på land er ingen plankekjøring og det handler i stor grad om å ta noen teknologivalg som vil gi mest mulig stabilt produksjonsmiljø for fisken, og dermed en forutsigbar drift. Vi har tatt med oss de beste forutsetningene som havet gir – opp på land, og har derfor valgt gjennomstrømningsteknologi (FTS) og CO2-lufting som konsept. Dette, i kombinasjon med vår unike plassering med ubegrenset tilgang på sjøvann, er hovedårsaken til at vi nå kan skyte fart inn i neste fase, sier Kristofer Reiten. – Vi kaller det sjøbasert oppdrett på land, avslutter Reiten.

Brønnbåtgigant ser mot land

Interessen for selskapet har vært stor. Kristofer Reiten og Romsdalsfisk deltok selv med 10 % av den rettede emisjonen.

Rofisk AS har sikret seg en eierpost på over 13 prosent i Salmon Evolution. Rofisk AS er eier av Rostein AS, som er et av verdens ledende brønnbåtrederier.

Styreleder i Rofisk AS, Glen Bradley. Foto: Doxacom

– Vår investering i Salmon Evolution er et tydelig signal på at vi ønsker å bidra videre i utviklingen av vår fantastiske havbruksnæring, sier styreleder i Rofisk AS, Glen Bradley. Og fortsetter; – Oppdrett langs kysten vår er tuftet på rent og friskt sjøvann, og med Salmon Evolution sin lokalisering og valg av teknologi, vil vi bidra med å ta ut Norge sitt enorme potensiale innenfor havbruk.

Han ser på investeringen som en spennende mulighet, og som vil skape arbeidsplasser, stor aktivitet og ny teknologi, samt forretningsmessige ringvirkninger i flere bransjer. – For oss var det en forutsetning at prosjektet bygger videre på dagens havbruksnæring, og vi vil se mange fellesnevnere med hensyn til fagfolk, leverandører og kunder. Dette vil styrke Norge som verdensledende sjømatnasjon, avslutter Bradley, styreleder i Rofisk AS

Kontaktinformasjon

Kristofer Reiten
Styreleder i Salmon Evolution AS
Mobile  +47 482 65 410
Mail   kris@vikomar.no

Glen Bradley
Styreleder i Rofisk AS
Mobile  +47 926 08 643
Mail  glen.bradley@rostein.com

 

Aksjonærer i Salmon Evolution AS

Kontaktperson Eierandel
Romsdalsfisk AS Per Olav Mevold 60,0 %
Rofisk AS Odd Einar Sandøy 13,3 %
Terra Mare AS Ingjarl Skarvøy 10,0 %
Artec Holding AS Bjørn Finnøy 4,0 %
Kjølås Stansekniver AS Frode Kjølås 3,3 %
Stette Invest AS Peder Stette 3,3 %
Småge Eiendom AS Frank Småge 3,3 %
Salmoserve AS Glen Bradley 2,7 %

Share via
Copy link
Powered by Social Snap