96 Enova-millioner til nyskapende oppdrettsanlegg på land

Press Release

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn. Foto: Bjørn H. Stuedal

 

Salmon Evolution AS får støtte på 96,8 millioner kroner fra Enova for å etablere et energieffektivt fiskeoppdrettsanlegg på land i Hustadvika i Møre og Romsdal.

– I lavutslippssamfunnet skal produksjon av varer skje med lave eller ingen utslipp og lite energi. Salmon Evolution, med støtte fra Enova, viser med dette prosjektet hva som er mulig i dag. Jeg håper andre som går med planer om å drive fiskeoppdrett på land, følger med, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

Energikrevende

Havbruk er allerede en av Norges aller største næringer målt i verdiskaping, og Norge har som mål å firedoble produksjonen fram mot 2050. Både av miljøhensyn for produksjonen nasjonalt og på grunn av muligheten det gir for å produsere laks nærmere de store markedene, har en rekke aktører nå konkrete planer om å starte matfiskproduksjon i landbaserte anlegg.

Samtidig som det gir muligheter for å løse både miljøutfordringer og redusere klimagassutslipp kan slike etableringer utfordre strømnettet enkelte steder. Produksjon på land krever nemlig at det må brukes mye energi både på tilførsel og sirkulasjon av vann og riktig temperering av vannet. Å redusere energibruken bidrar derfor ikke bare til å gjøre det mer lønnsomt med oppdrett på land. Det er også med på å redusere behovet for ny kraftproduksjon og utbygging av strømnettet.

Det er derfor det relativt nyoppstartede selskapet Salmon Evolution har fått tilsagn om 96,8 millioner kroner fra Enova for å realisere deres planer om å bygge et stort oppdrettsanlegg på land i Hustadvika i Møre og Romsdal.

Først i verden

Løsningen som selskapet vil være det første i verden til å ta i bruk, kan redusere energiforbruket per produsert kilo matfisk med 30 prosent i forhold til teknologi det er naturlig å sammenligne med. Det tilsvarer 22 000 000 kWh som er like mye som det årlige strømforbruket til over 1000 eneboliger.

– Tilskuddet fra Enova er den beste bekreftelse vi kan få fra ledende fagmiljø på at vår hybridløsning er en vinnende kombinasjon for en unik og bærekraftig matproduksjon. Med tilskuddet bidrar Enova til at Salmon Evolution får realisert morgendagens løsninger for lakseoppdrett. Vår strategi med å etablere betydelig lavutslippslakseproduksjon på land står fast, og vi tror Enovas bidrag gjør at Norge ytterligere forsterker sin posisjon som verdensledende lakseprodusent, sier CEO Håkon Andre Berg i Salmon Evolution.

Det er det første byggetrinnet som nå har fått støtte gjennom Enova. Når dette første trinnet er på plass, er ambisjonen å produsere ca. 9000 tonn laks årlig. Det foreligger allerede planer for ytterligere to trinn, som totalt vil gi en produksjon på rundt 36.000 tonn pr år.

-Skal den norske havbruksnæringen fortsette å vokse som planlagt, er nok svaret på noen av næringens miljøutfordringer at en del av veksten må komme på land. Det utfordrer på sin side energisystemet vårt. Derfor er det viktig at aktører som Salmon Evolution nå tar i bruk innovativ teknologi for å gjøre dette anlegget så energieffektivt som mulig. Det kan være med å brøyte vei for flere slike anlegg og bidrar til å gi framtidige utbyggere en større meny av løsninger å velge fra, sier administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova.

Kontaktpersoner

Salmon Evolution AS:
CEO Håkon André Berg,  hakon.andre.berg@salmone.no,  tlf. 411 92 257

Enova SF:
Kommunikasjonsrådgiver Espen Sletvold, espen.sletvold@enova.no, tlf. 971 28 188

Share via
Copy link
Powered by Social Snap